Абитуриентски албуми, албуми за детска градина

Абитуриентски албуми, албуми за детска градина

Абитуриентски албуми, албуми за детска градина

 

Ако вие сте отговорника на класа за абитуриентските албуми , тази информация е за вас : 

Запознаваме класа с видовете албуми, които предлага  моето  студио.

Одобрява се формат на печатното издание.

Назначава се дата на снимките. 

След провеждане на снимките , се дава възможност абитуриентите да направят сами избор на кадрите, които ще съставят тяхната лична страничка в албума.

Съставяне на предпечата на албума, последни корекции на имена и друга информация от отговорника на класа , печат и предаване на албумите .

Заповядайте в студиото да се запознаете с мострите  на живо .

Предлагаме и WEB албум . Обадете се да ви запознаем с офертата!