Моите снимки в изложбата Приказки за Ева

Моите снимки в изложбата Приказки за Ева

Бях избрала тези три снимки за участие в изложбата. Многоуважаемото жури селектира  първите две . Благодаря на моделите ми,  Дени и Марияна  :)