Абитуриентски албуми, албуми за детска градина

 

Ако вие сте отговорника на класа за абитуриентските албуми , тази информация е за вас : 

Запознаваме класа с видовете албуми, които предлага  моето  студио. Одобрява се формат на печатното издание. Назначава се дата на снимките. След провеждане на снимките , се дава възможност абитуриентите да направят сами избор на кадрите, които ще съставят тяхната лична страничка в албума.Съставяне на предпечата на албума, последни корекции на имена и друга информация от отговорника на класа , печат и предаване на албумите. Заповядайте в студиото да се запознаете с мострите  на живо .

Предлагаме и WEB албум . Обадете се да ви запознаем с офертата!